Menu Đóng

Quan hệ giữa thời gian và nhiệt độ nước pha trà

Biểu đồ thể hiện quan hệ giữa thời gian (tính bằng giây) và nhiệt độ nước trong tống bạc và tống thủy tinh (Loại của Nhật Bản). Biểu đồ do anh em Rồng tre làm thí nghiệm đơn giản để so sánh giữa tống bạc và tống thủy tinh, nhiệt kế và đồng hồ bấm giây. Nhiệt độ trong phòng khoảng 30oC. t = 0 là thời điểm bắt đầu rót nước sôi 100oC vào tống.

Biểu đồ cho thấy nhiệt độ nước giảm khá đều theo thời gian. Nó cũng cho thấy nhiệt độ nước trong tống thủy tinh giảm nhanh gấp đôi tống bạc. Mọi người dùng tống có thể căn cứ vào biểu đồ này để căn nhiệt độ nước pha trà và chỉ cần ước lượng thời gian theo đồng hồ mà không cần dùng nhiệt kế. Ví dụ để đạt được nước sôi 80 độ thì chờ sau khi rót nước sôi vào tống bạc khoảng tầm khoảng 360 giây hay là từ  5-6 phút.

Ghi chú: kết quả mang tính tương đối, phụ thuộc vào điều kiện thử nghiệm, nhưng hoàn toàn có thể dùng tốt để ước lượng pha trà.

Tống bạc do anh em Rồng tre sản xuất
Tống thủy tinh Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0
X